Hoogsensitief (hooggevoelig)

Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen.

 

Veel mensen die hoogbegaafd zijn, vertonen eveneens de hooggevoelige kenmerken.

Zoals elke eigenschap gaat hooggevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen.


Kenmerken van HSP-ers (High Sensitieve Persons) zijn onder andere:

• Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar en zijn zich daarbij ook zeer bewust van hun denken,        voelen en handelen.
• Hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken;
• Hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen veel;
• Voelen stemmingen en sferen goed aan;
• Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren;
• Kunnen verlegen overkomen, maar zijn dat veelal niet;
• Zijn vaak plichtsgetrouw, perfectionistisch en faalangstig;
• Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden. Dit geldt ook voor mensen die niet    hooggevoelig zijn, maar bij HSP-ers speelt dit nog sterker op;
• Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven;
• Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën,        maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.;
• Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit en angsten;
• Kunnen snel en minder gebruikelijke verbindingen leggen door hun sterke intuïtie;
• Hebben behoefte aan filosofische en diepgaande gesprekken;
• Zijn gevoelig voor sfeer en gaan voor harmonie. Als die ontbreekt, functioneren ze minder goed. Ook bij        stress en werkdruk presteren ze minder;
• Hebben vaak een lager zelfbeeld, omdat ze vaak afgewezen zijn en de ervaring hebben dat ze anders zijn;
• Kunnen anderen goed motiveren en inspireren. Ze zijn visionair en zien de mogelijkheden vanaf een zeer      pril stadium;
• Willen vanuit hun hart kunnen werken en creëren;
• Leven regels meer dan anderen na om afkeuring en commentaar te voorkomen.
• Zijn als geen ander in staat te beluisteren wat in communicatie niet gezegd wordt, dus "lezen" tussen de          regels door;
• Zijn gevoeliger voor stimulerende middelen zoals bijvoorbeeld drugs, cafeïne, alcohol en vaak ook voor          medicijnen en kruiden;
• Hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en een grote afkeer van geweld;
• Hebben een diepe verbondenheid met de natuur, de planten- en de dierenwereld;

Voor een HSP-er zijn rust, orde en regelmaat belangrijke peilers om een evenwichtig leven te leiden.


Er zijn globaal genomen twee soorten HSP-ers:

De grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s.

Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP-ers, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast. Zij leven als het ware met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal.