In deze gevallen zou ik jullie bijvoorbeeld allemaal kunnen begeleiden:

Faalangst, andere angsten of fobieën:

Heeft je kind bijvoorbeeld last van faalangst en kan hij/zij daarom bijvoorbeeld moeilijk aan een schooltaak/huiswerk beginnen? Dit kan zo erg worden dat ze een blokkade krijgen die een gedeelte van de dag duurt. Binnen een aantal sessies kan ik uw kind hierin ondersteunen, zodat hij/zij handvaten krijgt om dit om te buigen.

 

Weinig zelfvertrouwen (negatief zelfbeeld), gedachten zoals "ik ben stom", "ik ben dik" of "ik ben dom":

Heeft je zoon of dochter weinig zelfvertrouwen of niet zo’n goed zelfbeeld? Cijfert hij/zij zich bijvoorbeeld vaak weg om “niemand tot last te zijn” of met het gevoel toch niets goed te doen? Hier kan iemand een heel groot deel van zijn leven last van hebben. 

 

Weinig zelfkennis of zijn de sociale vaardigheden nog niet helemaal goed ontwikkeld:

Heeft je kind weinig zelfkennis, zodat er regelmatig woordenwisselingen zijn, wat de sfeer niet verbetert of heeft hij/zij hierdoor vaak ruzie met anderen?

Gedragsproblemen (thuis of op school):

Reageert je kind regelmatig heftig in bepaalde situaties thuis of op school? Dit kan meerdere oorzaken hebben en ertoe leiden dat hij/zij niet begrepen wordt of er niet meer naar hem/haar geluisterd wordt. Zit je zoon\dochter hier zelf ook mee? Kom dan langs, zodat ik uit kan leggen wat ik voor jullie allemaal in korte tijd kan betekenen. 

 

Pesten (gepest worden of zelf de pester zijn):

Wordt je zoon/dochter bijvoorbeeld vaak gepest of weet hij/zij niet goed op het gedrag van anderen te reageren?

Dit kan ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld heel de tijd op school gespannen zijn of het weer gebeurt. Dit kost iemand veel onnodige energie, waardoor je niet goed kunt genieten van de positieve dingen. Ook krijgen ze hierdoor steeds een slechter zelfbeeld en minder zelfvertrouwen, wat ze een groot deel van hun leven met zich meedragen. Het is daarom zaak hier zo snel mogelijk iets mee te doen.

Door te werken aan het zelfvertrouwen, zelfkennis, het inleven in anderen en hoe op pestgedrag te reageren, zal het pesten zeer snel minder worden. Dit is slechts in een paar sessies te bereiken. 

"Pesters" beseffen vaak niet wat het met iemand doet en zitten vaak zelf niet goed in hun vel. Met een paar sessies kan ik ervoor zorgen dat deze kinderen beter in hun vel zitten en zich beter in anderen kunnen inleven.  

 

Meer- of hoogbegaafdheid:

Is je zoon/dochter meer- of hoogbegaafd en wordt hij/zij vaak niet goed begrepen door leeftijdsgenoten en/of volwassenen? Hierdoor ontstaan vaak over en weer ergernissen of negatieve reacties van anderen. Of heb je zelf moeite om je meer- of hoogbegaafde zoon/dochter te begrijpen of goed te begeleiden.

Loopt je kind voor op school en/of is hij/zij meer- en hoogbegaafd, waardoor hij/zij gaat onderpresteren? Wacht niet te lang tot uw zoon/dochter bijna niets meer wil doen en in het uiterste geval een thuiszitter wordt.

 

Voor al bovenstaande "problemen" kan ik uw zoon/dochter binnen een aantal sessies helpen, zodat hij/zij beter in zijn vel zit. Deze sessies kunnen volledig worden vergoed door de afdeling Jeugdzorg van de gemeente, daar ik hiermee een contract heb. 

 

Tevens heb ik kortingsacties voor particuliere klanten, vraag hiernaar tijdens een persoonlijk gesprek.